Om mig

Kristina F.Rosenqvist leg.psykolog/leg.psykoterapeut

Har varit legitimerad Psykolog sedan 1995.  Blev leg.psykoterapeut 2006.

Har arbetat som psykolog inom  Bvc och skola. Inom Barn –och ungdomspsykiatri under 15 år. Arbetat i ett Neuropsyjkiatriskt utredningsteam för barn och ungdomar. Även arbetat inom Barnahus dit barn och ungdomar kommer när de misstänks har varit utsatta för misshandel eller andra övergrepp. Sedan fyra år arbetar jag deltid i ett vårdföretag som bedriver konsulentstödd familjehemsvård.

Har utbildning i Kortidsterapi för ungdomar och unga vuxna.  För barn och föräldrar MBT-C, en korttidsterapi 5 – 15 ggr.