Psykologmottagning

i Linköping

Leg. psykolog Kristina F RosenqvistEnskild psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna. Barn och föräldrar tillsammans eller var för sig. Välkommen till leg. psykolog och leg. barn och ungdomspsykoterapeut Kristina F Rosenqvist. Mottagning på Platensgatan 22 i Linköping.

Psykologforum Rosenqvist erbjuder psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna. Jag, Kristina F Rosenqvist, är legitimerad psykolog och har lång yrkeserfarenhet av barn och ungdomspsykiatri. Jag tar emot dig, ditt barn eller familj på mottagningen belägen i centrala Linköping.

Psykoterapi för barn och föräldrar


Korttidsterapi, 10-15 gånger (MBT-C Barnpsykoterapi med parallell föräldrakontakt

 Det kan handla om nedstämdhet, oro, ångest och anknytningsproblematik.


Läs mer >

Psykoterapi för ungdomar


Ungdomspsykoterapi med uppföljande föräldrakontakt.

 Samtal för att klara en turbulent tid i livet, på väg in i vuxenlivet.Läs mer  >

Psykoterapi för vuxna


  • Korttidsterapi
  • Psykoterapi
  • Rådgivande samtal
  • Parsamtal
       Läs mer >

Mottagning på Platensgatan 22 i Linköping

Samtal i en avslappnande miljö

unsplash