Kristina F Rosenqvist

Leg. psykolog och leg. barn- och ungdomspsykoterapeut

Jag har varit legitimerad psykolog sedan 1995 och blev leg. psykoterapeut 2006. Min psykoterapeututbildning är inriktad på barn och ungdom.


Jag har varit yrkesverksam i drygt 35 år och arbetat i huvudsak inom BUP och barn-och ungdomsvård. De senaste 10 åren har jag även varit privatpraktiserande och mött framför allt vuxna i psykoterapikontakt. Min teoretiska förankring bygger på psykodynamisk grund med inriktning på anknytning och mentalisering. Jag tar emot barn från 0 år och uppåt för barnpsykoterapi med parallell föräldrakontakt.

MBT-C är en typ av barnpsykoterapi där man parallellt har föräldrasamtal. MBT-C bygger på att öka mentaliseringsförmågan både hos barnet och föräldrarna. Mentalisering är förmågan att tänka och känna om sina egna tankar och känslor, och även förstå hur ens egna handlingar kan påverka andras tankar och känslor. Ibland kan mentaliseringsförmågan störas eller stanna av, vilket kan leda till svårigheter i socialt samspel och ibland nedstämdhet och oro hos barnet.

Fördjupad anknytningsbehandling är en behandlingsmetod där man träffar barn och förälder tillsammans. Vilket sedan följs upp av separata samtal med föräldern/föräldrarna.


Kontakta Psykologforum

Boka tid,

ring eller maila

E-post

rosenqvist@psykologforum.com

Mer om mottagningen på Platensgatan


www.platensgatan22.se